Praktijkgegevens

 

Praktijkadres:
Valkenstede 1
7905BM Hoogeveen
Tel: 06.42952508


Voor afspraken kun je bellen tussen 8.00- 20.00 uur. Als ik niet kan opnemen, spreek dan een boodschap in, of stuur een berichtje; er wordt dan altijd contact opgenomen. Om de praktijkruimte zo neutraal mogelijk te houden, alstublieft geen parfum of aftershave gebruiken voorafgaande aan afspraken.

Praktijkdagen:
Afspraken vinden plaats op werkdagen tussen 10.00 uur- 16.30 uur en worden standaard met drie behandelingen opgestart.
Bijv: maandag, donderdag, en donderdag daarna,
vrijdag, maandag, maandag,
dinsdag, vrijdag, vrijdag.
In overleg kan daar enigszins van worden afgeweken.

Binnenkomst:
Als je bent gearriveerd, loop je via de hoofdingang naar binnen met links de receptie. Je geeft daar aan dat je voor mij of BSR komt en dan wordt de binnendeur geopend. Bij het eerste bezoek wacht ik je op in de gang en maak je wegwijs naar de praktijkkamer. Bij volgende bezoeken gaat, na binnenkomst bovenaan de trap, de verlichting na enkele seconden automatisch aan en hoor ik je aankomen.
Mocht er niemand aanwezig zijn bij de receptie, dan bel je mij en kom ik de binnendeur opendoen: 06.42952508

Tarieven:
Je kunt zelf de hoogte bepalen van het behandeltarief. Om dit te beoordelen, kan misschien lastig zijn. Het helpt wellicht om de landelijk gemiddelde prijs te weten: voor volwassenen is dat €55,- en voor kinderen t/m 12 jaar €45,- Uiteraard kun je ook besluiten dit bedrag te hanteren, of kijken wat je draagkracht is.
Na de behandeling betaal je contant of via een Betaalverzoek (Tikkie).


Voor de Electro-Magnetische Straling (Spin-inversie) behandeling vooraf aan BSR hoef je niet extra te betalen. Voor wie dit zonder BSR wil ondergaan zijn de kosten €10,- per keer.

 

PRIVACY wetgeving

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als BSR behandelaar een client dossier aanleg. Dit bevat aantekeningen over het verloop van het traject en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. 

Op basis van deze gegevens wordt een Body Stress Release behandeling uitgevoerd.

 

Om de privacy te waarborgen, betekent dit dat ik:

* zorgvuldig om ga met de persoonlijke en medische gegevens

* als enige toegang heb tot deze gegevens

* er voor zorg dat onbevoegden er geen toegang toe hebben
* niet meer persoonsgegevens verwerk dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een release en het uitschrijven van nota’s
* alle persoonsgegevens, behalve de nota’s, alleen op papieren client-kaarten bewaar in een afgesloten kast


De gegevens uit het dossier kunnen, alleen na expliciete toestemming van client, door mij voor de volgende doelen gebruikt worden:

* om andere zorgverleners te informeren, of bij het overstappen naar een andere BSR behandelaar
* voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid

* voor het opstellen van een factuur waarin slechts een klein deel van de gegevens uit het

dossier wordt gebruikt. Dat zijn naam, geboortedatum, verzekerings relatienummer, datum- en bedrag van de behandeling. 

Deze gegevens worden digitaal verwerkt en bewaard op een beveiligde computer met up-to-date software.

 

Als er een andere reden is om gebruik van gegevens te maken, zal ik dat altijd vooraf informeren en om toestemming vragen.

 

Cliëntendossiers blijven 7 jaar bewaard, conform de richtlijnen van de Belastingdienst.

 

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft een client de volgende privacy-rechten:

* Recht op data portabiliteit: d.i. het recht van de client om de persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen

* Recht op vergetelheid: d.i. het recht om in een aantal gevallen de persoonsgegevens te laten wissen